Inn/Utlevering:

Mandag - fredag: 9-11 og 18

Lørdag /søndag og helligdager: Kun etter avtale kl 10 og 18.