Inn/Utlevering:

Mandag - fredag: 9-11 og 18

Lørdag /søndag: Kl 10 og 18