Mattilsynet har inngått  avtale med AirPet Hotel om karanteneordning. Hunder og katter som ikke oppfyller kravene til innførsel kan oppstalles på karantene stasjonen inntil de oppfyller innførselskravene, eventuelt inntil de kan returneres til avsenderlandet dersom retur ikke kan skje umiddelbart.

ISOLAT- OG KARANTENESTASJON FOR HUND OG KATT

INFORMASJON TIL DYREEIER

Hunden/katten plasseres hos oss når betingelsene for innførsel av kjæledyr er ikke oppfylt ved grensepassering.

Dyret tas under oppstalling/isoleres på eiers regning inntil de helsemessige/ID vilkårene er oppfylt. Oppstallingsadresse:

AIRPET HOTEL
ISOLAT OG KARANTENESTASJON FOR HUND OG KATT
Gamle Dalsveg 58 – 2032 Maura Tel. 63 99 99 75
e-post: info@airpethotel.no  web: www.airpethotel.no

Vi har telefontid mellom 09.00 – 11.00 mandag – fredag. (SMS og E-post utenom kontortid )

Prisliste (gjeldende fra 01.04.2014) BeskrivelsePris inkl. mva
Transport fra OSL Gardermoen til Airpet: 
Henting av dyr  (8-16)Kr 500
Henting av dyr utenfor ordinær arbeidstid/helligdagerKr 800
Ekstragebyr for henting av dyr natt (21- 07) kr 500
Oppstalling av dyr pr. dag 
HundKr 300
KattKr 200
Tillegg for medisinering pr dagKr 100
Tillegg for dyrepleier pr timeKr 200
  
Transport Oslo – AirpetNOK 2000/2500
Transport Svinesund Toll – AirpetNOK 4000/4500
Transport Ørje Toll – AirpetNOK 3500/4000
Transport Magnor Toll – AirpetNOK 3500/4000
Transport Andebu – AirpetNOK 4500/5000

Valpetrening på Airpet

Vær spesielt oppmerksom på: Oppholdet må forskuddsbetales ved ankomst eller senest innen en uke. Dyr blir ikke utlevert før oppholdet i sin helhet er betalt.

Langtidsopphold blir fakturert forskuddsvis pr måned. Airpet gir ikke tilbud om utsatt betaling eller delbetaling utover dette, ta kontakt med din bank eller et finansieringsselskap derom det er aktuelt for deg.

Hunder i vår varetekt bør være vaksinert mot parvovirus og kennelhoste, katter må være vaksinert mot parvo og katteinfluensa. Dersom vaksinasjoner forfaller i løpet av karanteneperioden, kan dyrene bli vaksinert på eiers bekostning. Alle dyr blir rutinemessig behandlet mot utøy når de ankommer isolatet.

Dersom dyret i isolasjon/karantenetiden trenger veterinærbehandling, tilkalles karanteneveterinær på eiers bekostning. Kostnadene må betales før utlevering av hunden/katten.

Det er ikke mulig å tegne veterinærforsikringer på vegne av andres dyr da sykdom, arvelige defekter, tidligere sykdomshistorie osv. vil variere fra dyr til dyr. Premiene for dyr er ulike ettersom hvilket sykdoms/skadebilde de forventes å ha ut fra forsikringsselskapets egne statistikker.

Dersom Airpet skulle dekke veterinærutgifter måtte vi innført helseattest, full opplysningsplikt fra eier og overføring av alle rettigheter fra eier til Airpet.

Men vi har ansvarsforsikring. Det vil si at vi er forsikret for vesentlige utgifter som påløper dersom det skulle skje noe med dyr som Airpet kan klandres for. Dette omfatter ikke det som kan forventes å være normale risikoer med oppstalling i en stor dyrepopulasjon eller tilstander ved dyret.

Oppdaterte priser 01.09.2021

BESØK TIL HUND / KATT I KARANTENE

Slik bor kattene i karantene: