INFORMASJON TIL EIER AV KARANTENEDYR

Hunden/katten settes i isolat de første 10 dagene og kan i den perioden ikke ha besøk. Når den etter 10 dager er flyttet over til karantenestasjonen kan eier besøke katten/hunden sin. Barn under 14 år har dessverre ikke adgang til å besøke dyr i karantenen. Besøksområdet er begrenset, så det tillates kun 2-3 personer pr besøk. Besøksrom må saneres før en ny katt/hund kan tas inn til besøksområdet. Vi kan derfor bare ta i mot et begrenset antall besøkende pr dag og de må være avtalt på forhånd. Max 1 time pr. besøk. Besøksdager er: Onsdag 12-15 og torsdag 12-15.

Fra november 2020: HUSK MUNNBIND

  • Ved ankomst, skal eier gå inn hovedinngangen og skrive seg inn i besøksjournal
  • Besøkende skal ta på overtrekkstøy i slusen før de går inn i besøksrom. Eier skal ikke inn i dyrerommet der andre dyr står oppstallet
  • Vesker, sekker eller andre løse gjenstander får ikke medbringes inn over slusen
  • Etter besøket skal eier ta av seg overtrekkstøy i slusen, vaske hender og påføre desinfeksjonsmiddel på hendene
Reserver besøkstid: 
         telefon (9 – 11 )63 99 99 75
         e-postinfo@airpethotel.no
Hygienetillegg ved besøk: 
          Pr personKr 200
          Pr person nr. 2 >Kr   100

Forskrift om karantenestasjon for hund og katt:

§ 24.Besøk av eier

Besøk skal finne sted på område som Mattilsynet har godkjent. Besøk tillates ikke i isolatperioden.

Følgende tidspunkt for besøk kan forhåndsbestilles (Ett besøk pr eier pr uke):

ONSDAG12:00 – 12:50
 13:00 – 13:50
 14:00 – 14:50
TORSDAG12:00 – 12:50
 13:00 – 13:50
 14:00 – 14:50